Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
March 8
Image Size
643 KB
Resolution
610×808
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
757
Favourites
24 (who?)
Comments
3
Downloads
3
×
140308. Photoset Ulzzang by strawberryminna112 140308. Photoset Ulzzang by strawberryminna112
dạo này bị cuồng mấy chị ulzzang =w= xinh cực <3333 
Reblog for me :meow:Tumblr
mới lập nick nên cũng chả có fl-ers, toàn là reblog lại của người ta thâu excited 
:iconshinniebabe24:
shinniebabe24 Featured By Owner Mar 9, 2014  Student Interface Designer
chị này tên gì bạn ?
Reply
:iconstrawberryminna112:
strawberryminna112 Featured By Owner Mar 9, 2014  Student Interface Designer
cũng không biết nữa. mình down từ web không thấy nó để tên
Reply
:iconshinniebabe24:
shinniebabe24 Featured By Owner Mar 9, 2014  Student Interface Designer
ừm
Reply
Add a Comment: